QINGZHOU YONGSHENG MACHINERY CO. LTD - Sell Offers